Category Archives: کریو

غیر فعال کردن کاربران را خرید کریو ممکن می گردد

soroush   ژانویه 17, 2017   دیدگاه‌ها برای غیر فعال کردن کاربران را خرید کریو ممکن می گردد بسته هستند
KERIO-o-edit user

غیر فعال کردن تماس های کامپیوتر برای Kerio Operator Softphone خرید شده خرید Kerio Operator شما را قادر به برقراری تماس از طریق Kerio Operator Softphone  با استفاده از WebRTC برای دسکتاپ و وب می سازد. شما می توانید تماس کامپیوتر را در موارد زیر غیر فعال کنید: یک کاربر واحد چندین کاربر همه کاربران روی Kerio Operator Server شما… Read more »