برای پرداخت آنلاین ابتدا فرم زیر را پر کنید و سپس بر روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید

نام و نام خانوادگی *:
پست الکترونیکی *:
شماره تماس *:
مبلغ *: 2800000 ریال
بابت *:banke-emaile-800hezartaie
 
پرداخت شما تنها در صورتی به پایان رسیده است که پیام موفقیت توسط سایت به شما نشان داده شده و لینک به شما تحویل داده شود. در غیر این صورت پرداخت ناموفق است و در صورتی که پول از حساب شما کسر شده بود تا پایان روز به حسابتان باز می گردد.