برای پرداخت آنلاین ابتدا فرم زیر را پر کنید و سپس بر روی دکمه پرداخت آنلاین کلیک کنید

نام و نام خانوادگی *:
پست الکترونیکی *:
شماره تماس *:
مبلغ *: 1400000 ریال
بابت *:baz-kardane-name-tavasote-2000nafar
 
پرداخت شما تنها در صورتی به پایان رسیده است که پیام موفقیت توسط سایت به شما نشان داده شده و لینک به شما تحویل داده شود. در غیر این صورت پرداخت ناموفق است و در صورتی که پول از حساب شما کسر شده بود تا پایان روز به حسابتان باز می گردد.